poniedziałek, 24 lutego 2014

teraźniejszość

Przeszłość już nie należy do nas a przyszłość jeszcze do nas nie należy.
Teraźniejszość to wszystko co mamy.
''Zrób wszystko co możesz z tym co masz tam gdzie jesteś''


Nie pozwól aby twoje życie stało się martwym rytuałem. Niech będą chwile, których nie da się wytłumaczyć. Pozwól sobie czasem coś zrobić, za co ludzie ocenią Cię jako wariata. Człowiek w stu procentach zdrowy jest martwy. Odrobina szaleństwa zawsze dostarcza radości. Zrób od czasu do czasu coś głupiego. Wtedy odnajdziesz sens..


Życie samom w sobie nie ma znaczenia. Życie daje możliwość stworzenia znaczenia. Znaczenie życia nie jest czymś, co można odkryć, trzeba je stworzyć.


Możesz patrzeć na tysiące kochanków, ale nie dowiesz się czym jest miłość, czym jest zatracenie się w rozkoszy. Musiałbyś wziąć w tym udział. Sens przychodzi poprzez uczestnictwo.


Jak można być szczęśliwym jeśli nie zauważa się, że trawa nie wkłada wysiłku w to by rosnąć a jednak rozpiera ją energia. Jak można nie widzieć drzew, które są tak twórcze, każdy liść inny, każdy owoc w innym kształcie, jak można nie zachwycać się sarnami na łąkach. Co więcej może chcieć ptak niż nieba i słońca ? Otacza nas magia. Wystarczy ją zauważyć. Wtedy każdy dzień jest cudem.
K.

http://www.youtube.com/watch?v=wYQ_MM3dRbU

niedziela, 23 lutego 2014

love drunk

i used to be love drunk, but now i'm hungover, i love you forever - forever is over!
SHOW ME SOMETHING NEW - FORGET ABOUT SUNSHINE WHEN IT'S GONE

on my own

lepiej żałować, że zrobiło się cos głupiego - niż żałować że nie zrobiło sie tego wcale ;)

więc żyjmy, nie myślmy nad błędami jakie możemy popłenić - bo być może to one kreują najpiękniejsze chwile.

<3
środa, 19 lutego 2014

intuicja

Dziś przedstawię parę cytatów z książki ''Intuicja'' OSHO, nauczyciela duchowego XX wieku.
W miarę przystępnym językiem zagłębia naszą egzystencje i możliwość przebudzenia.

Intuicja to twoja świadomość, twoja istota. Intelekt to twój umysł. Instynkt to twoje ciało. Dopóki nie posiądziesz swojej własnej mądrości (przebudzenia), swojego spojrzenia, własnych oczu umożliwiających patrzenie, nie zrozumiesz tajemnicy życia.Występowanie przeciw naturze, tworzy piekło, tu na ziemi. Intuicja prowadzi zawsze do Ciebie samego.Medytacja to stan niewiedzy, to czysta przestrzeń, nie zakłócona przez wiedzę.Dziecko nie ma wiedzy, jest czyste. Patrzy ze zdziwieniem, jego oczy są zupełnie czyste. Patrzy głęboko, ale nie jest uprzedzone, nie osądza. Nie przewiduje, dlatego poznaje rzeczy takimi jakie są. Dziecko zna prawdę, ty znasz tylko materialną rzeczywistość. Prawda jest jaka jest, rzeczywistość jest tym, co stworzyłeś wokół siebie przewidując, pragnąc, myśląc. 


Kiedy dwie osoby w stanie niewiedzy, rozmawiają, dochodzi do spotkania - obcują ze sobą.Ludzie poruszają się jak domy bez okien, zbliżacie się czasami, czasami zderzacie, ale nigdy nie spotykacie. Czasami się dotykacie ale nigdy nie spotykacie. Rozmawiacie ale nigdy się nie komunikujecie.Wszyscy najinteligentniejsi ludzie na świecie zgadzają się co do jednej rzeczy: że im więcej wiemy, tym lepiej rozumiemy, że życie to całkowita tajemnica.Widzisz i słyszysz, to co społeczeństwo pozwala Ci widzieć i słyszeć.Któregoś dnia ktoś zapytał mnie  ''czy istnieją duchy, wróżki itd'' owszem, jeżeli posługujesz się prawą półkulą istnieją, jeśli lewą to ich nie ma. Wszystkie dzieci posługują się prawą półkulą. Ale ty przywołujesz dziecko do porządku, mówiąc ''nonsens''. I dziecko stopniowo zmuszone jest do posługiwania się lewą a nie prawą półkulą. Musi żyć w twoim świecie. Musi zapomnieć o marzeniach, mitach i poezji.  


Gdy znajdziesz się w sytuacji gdzie logika zawiedzie, nie bądź zrozpaczony nie bądź pozbawiony nadziei. Te chwile mogą być największym błogosławieństwem w twoim życiu. Wtedy zacznie działać intuicja. Jeśli naprawdę chcesz być inteligentny, musisz być buntownikiem. A bunt to odrzucenie wszystkiego co narzucono na Ciebie wbrew twojej woli. Na nowo zacznij szukać siebie, zacznij od abc. 


drogowskaz na drogę;
'' Nie potrzebujesz mapy, potrzebujesz pasji, pragnienia do odkrywania. Kiedy ją osiągniesz zostawię Cię samego. Idź w przestrzeń, w nieskończoność i naucz się im ufać. Zostaw siebie w rękach życia. Każdy moment TO JEST TO.. '' 

K.

wtorek, 11 lutego 2014

do przodu!

Kara odwiedziła mnie na Zagłębiu, a to jak zastrzyk dobrej energii i chęci działania. Czasem niewiadomo czemu, osoby bliskie lub wręcz przeciwnie całkowicie nam obce - wytwarzają w nas tak niesamowite emocje i energię, także super że jesteś tutaj dziś !!
+ pracuje nad drobnymi zmianami na blogu, dodaje nam osobne profile abyśmy mogły pisać swobodne indywidualne posty ;)

poniedziałek, 3 lutego 2014

wytrwałość

Tak często dopada nas zwątpienie w cokolwiek na czym nam zależy. Ale po każdym upadku trzeba znaleźć siłę by się podnieść i być jeszcze silniejszym.Tyl­ko pop­rzez wyt­rwałość w dążeniu do ce­lu jest szan­sa na spełnienie naszych marzeń...Wyt­rwałość dla człowieka jest kuźnią, w której wszel­ka słabość, prze­kuta zos­ta­je w siłę. 


Tyl­ko błędy po­mogą Ci postąpić następnym ra­zem le­piej. One dają nam siłę i wyt­rwałość w dążeniu do ce­lu, który cza­sem jest bar­dzo blis­ko, a cza­sem gra­niczy z cudem.  


Wyob­rażamy so­bie miej­sce w którym chcieli­byśmy być, lecz nie wiemy jak do niego do­jechać. Co gor­sze to to, że każdy auto­bus, zaw­sze jeździ inną, niez­naną ni­komu trasą. Tyl­ko od nasze­go zaan­gażowa­nia i wyt­rwałości za­leży, czy w ogóle dot­rze­my do wyz­naczo­nego przez nas miejsca.
  

Wyt­rwałość potęgu­je kreatywność .


"Nie po­dam Ci go­towej re­cep­ty na suk­ces, bo jej nie znam. Wiem na­tomiast jed­no, żeby być w czymś mis­trzem trze­ba to kochać. Jed­nak to nie wys­tar­czy pot­rzeb­ne jest też trochę sa­modys­cypli­ny połączo­nej z wyt­rwałością i wiarą w siebie. Wy­daje mi się, że po­tem suk­ces jest tyl­ko kwes­tią czasu..."  


To nadzieja da­je nam siłę i wyt­rwałość , szczęście oraz świado­mość lep­sze­go jut­ra . Za­ryzy­kuj uwierz, że nadzieja nie jest tyl­ko złudze­niem .   

Spełnianie marzeń jest jak sta­wianie domków z kart - wy­maga od­po­wied­niego podłoża, wyt­rwałości, de­likat­ności, cier­pli­wości i kon­sekwen­cji w działaniu. Często jed­nak wys­tar­czy pod­much wiat­ru zwątpienia, a owoc długot­rwałej pra­cy wa­li się na naszych oczach. Także do roboty ! samo się nie zrobi ! ;)
K.